پروردگارش او را وادار کرد به خودکشی...

دانلود منیجر ورژن بالاتر خودش را دانلود می کرد.